Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
– General Data Protection Regulation (GDPR)

Deze volgt later!…..